Fit & Business

Een gezond bedrijf begint met een gezonde werknemer. Dat sport een positieve invloed heeft op onze gezondheid is algemeen geweten.Wat echter vaak over het hoofd wordt gezien, is het feit dat deze positieve effecten zich ook uiten in het bedrijfsleven. Zo zijn de daling van het ziekteverzuim, het betere stressmanagement, een hogere productiviteit en minder arbeidsongevallen slechts enkele van deze effecten.

Uit onderzoek is gebleken dan werknemers die niet bewegen op jaarbasis maar liefst 12,5 dagen meer afwezig zijn dan anderen. Toch wel een interessant gegevens in België, het land met de hoogste loonkost in Europa en de wereld.

Door onze kwalitatieve begeleiding op maat, onze degelijke en aangename infrastructuur en onze proffesionele aanpak gaan steeds meet bedrijven met ons in zee. Onze bedrijfsformule geeft bedrijven de mogelijkheid om in de gezondheid van hun werknemers te investeren zonder daarvoor een cent te moeten uitgeven.